Vijesti


O odsjeku


Na smjeru računarstvo i informatika Elektrotehničkog odsjeka na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, obrađuju se teme iz različitih područja informacijskih nauka. U programu studija nalaze se sadržaji iz područja primijenjene informatike u automatici i robotici, elektronici i telekomunikacijama. Također, izučavaju se industrijske prakse gdje studenti direktno od poslodavaca dobijaju stručna primijenjenja znanja. Mladi stručnjaci, svršenici smjera računarstvo i informatika, praktično primjenjuje stečena znanja iz oblasti računarskih nauka i inžinjeringa. Njihove kompetencije obuhvataju široku lepezu sposobnosti samostalne ili timske analize, kao i lepezu znanja koje se tiču projektovanja i održavanja računarskih sistema. 

Na smjeru automatika i elektronika, obrađuju se teme iz oblasti sistema automatskog upravljanja i robotike. Poseban akcenat se stavlja i na razmatranje elektroničkih komponenata te analognih i digitalnih integrisanih krugova, energetskih sklopova. Studenti radom u opremljenim laboratorijama stiču praktične vještine kroz izvođenje vježbi na simulacijama industrijskih postrojenja, te su s time osposobljeni za rad u industrijskom sektoru. Kako na smjeru računarstva i informatike, tako i na smjeru automatike i elektronike studenti obavljaju industrijske prakse gdje direktno od poslodavaca dobijaju stručna primijenjena znanja. 

Voditelj odsjeka


Dr. sc. Jasna Hamzabegović, vanredni profesor
jasna.hamzabegovic@unbi.ba

Nastavno osoblje


PROFESORI

Dr. sc. Fatka Kulenović, vanredni profesor
Dr. sc. Jasna Hamzabegović, vanredni profesor
Dr. sc. Adnan Ramakić, docent
Dr. sc. Aladin Crnkić, vanredni profesor

VIŠI ASISTENTI

Amel Džanić, MA
Amel Toroman, MA
Una Drakulić, MA

ASISTENTI I LABORANTI

Azra Kapić, BA
Melisa Haurdić, MA
Sajra Kasić, MA
Šejla Jusić, MA

Studijski programi


Nastavni plan i program (I ciklus)Nastavni plan i program (II ciklus)Nastavni plan i program (III ciklus)
Odsjek elektrotehnicki – smjer Automatika i elektronika.pdfMaster EO.pdfDoktorski studij – Elektrotehnika i racunarstvo.pdf
Odsjek elektrotehnicki– smjer Racunarstvo i informatika.pdfSilabusi II ciklusaSilabusi III ciklusa ELEKTROTEHNIKA I RAČUNARSTVO
Silabus elektrotehničkog odsjeka 

Galerija


« of 2 »