Raspored predavanja i vježbi za zimski semestar na prvom (I) ciklusu studija u akademskoj 2023/2024. godini možete pristupiti preko sljedećeg linka: raspored nastave.