Univerzitet u Bihaću raspisuje Konkurs za izbor u zvanja i angažman nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Bihaću u akademskoj 2023/2024. godini i izbor u zvanja nastavnika i saradnika u radnom odnosu na Univerzitetu u Bihaću. Konkurs ostaje otvoren petnaest dana od dana objavljivanja teksta Konkursa. Opšti i posebni uslovi Konkursa, kao i adrese za prijavu nalaze se u tekstu Konkursa u odvojenom pdf-dokumentu.