Tehnički fakultet Bihać je suorganizator regionalne konferencije “Sfera 2024: Tehnologija betona” koja se održava 21. i 22. februara u hotelu Hills u Sarajevu.
Na konferenciji će se prezentirati regulative i standardi u oblasti tehnologije betona, dosadašnja iskustva u procesu izgradnje objekata, te naučna, i tehnološka dostignuća u kontekstu proizvodnje i primjene materijala za spravljanje betona, njihove prednosti i uslovi za primjenu kao i mogućnosti za poboljšanjem.
 Prijave za sudjelovanje na linku:
https://sfera.ba/2024/01/08/tehnologija-betona-2024/

Sažmi