Na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, dana 28. marta 2024. godine sa početkom u 13 sati, u amfiteatru Tehničkog fakulteta, održat će se javna odbrana Projekta doktorske disertacije iz tehničkih nauka kandidata Mr.ing. Amela Toromana, dipl.ing.el. na temu: „Istraživanje svojstava novog modela generatora slučajnih brojeva i mogućnosti njegove primjene u zaštiti podataka“, pred komisijom:

Predsjednik:               Van.prof.dr Jasna Hamzabegović,

                                   Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.

Članovi:                      Red.prof.dr Ranko Babić, potencijalni mentor,

                                   Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Prištini sa privremenim sjedištem u Kosovskoj Mitrovici

                                    Red.prof.dr Siniša Ilić, član,

                                    Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Prištini sa privremenim sjedištem u Kosovskoj Mitrovici

                                    Red.prof.dr Zlatko Bundalo, član,

                                    Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci

                                    Doc.dr Admir Midžić, član.

                                    Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.

Projekat doktorske disertacije može se pogledati u biblioteci Tehničkog fakulteta Ul. Dr Irfana Ljubijankića bb Bihać i u Rektoratu Univerziteta u Bihaću.

Pristup odbrani je slobodan.