Na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, dana 25.07.2023 godine u 13:00 sati, u prostorijama Tehničkog fakulteta, održat će se javna odbrana magistarskog/master rada kandidata Adnana Latića, Bsc elektrotehnike na temu: 
“PRAĆENJE I ANALIZA VITALNIH PARAMETARA ČOVJEKA PRIMJENOM PLATFORME NODEMCU” 
pred komisijom:
Red.prof.dr. Zlatko Bundalo, predsjednik komisije
Red.prof.dr. Branko Blanuša, mentor
Red.prof.dr. Atif Hodžić, član