U okviru aktivnosti Dana otvorenih vrata TFB je imao posjetu maturanata Mješovite srednje škole „Profesor Omer Filipović“ iz Ključa
Nakon upoznavanja sa odsjecima, procedurom upisa i sistemom studiranja na našem fakultetu maturanti su imali priliku posjetiti laboratorije fakulteta i upoznati se sa nastavnicima, asistentima i predstavnicima studentske organizacije te sa studentskim radovima po odsjecima.
Koristimo priliku da se zahvalimo maturantima na posjeti i menadžmentu Mješovite srednje škole „Profesor Omer Filipović“ iz Ključa na ustupljenom vremenu. Također se zahvaljujemo načelniku Općine Ključ Nedžadu Zukanoviću i kantonalnom zastupniku Jasminu Musiću na podršci prilikom organizacije posjete.