U okviru aktivnosti Dana otvorenih vrata TFB je imao posjetu maturanata Elektrotehničke srednje škole Bihać i Richmond Park College Bihać.
Nakon upoznavanja sa odsjecima Tehničkog fakulteta maturanti su imali priliku posjetiti laboratorije fakulteta i upoznati se sa nastavnicima, asistentima i predstavnicima studentske organizacije te sa studentskim radovima po odsjecima.
Koristimo priliku da se zahvalimo maturantima na posjeti i menadžmentu srednih škola na ustupljenom vremenu.