Dana 28.3.2024. godine, na Tehničkom fakultetu Univerzitata u Bihaću, uspješno je odbranjen projekt doktorske disertacije kandidata mr. Amela Toromana. Projekt pod naslovom „Istraživanje svojstava novog modela generatora slučajnih brojeva i mogućnosti njegove primjene u zaštiti podataka“ je rađen pod mentorstvom prof. dr. Ranka Babića, kao potencijalnog mentora.
Komisija za odbranu projekta doktorske disertacije bila je u sljedećem sastavu: prof. dr. Ranko Babić, van.prof.dr. Jasna Hamzabegovic, prof.dr. Siniša Ilić, prof.dr. Zlatko Bundalo i doc.dr. Admir Midžić.