Vijesti


O odsjeku


Smjer visokogradnja je studijski program koji polaznicima nudi osnovne kompetencije za planiranje i izradu projektne dokumentacije za izgradnju objekata iz oblasti visokogradnje. Studiranjem i okončanjem ovoga studijskog programa polaznici se kvalificiraju za rješavanje izazova koji se javljaju pri izgradnji građevina prema projektnoj dokumentaciji (zgradarstvo, konstrukcije, itd.). Također, sadržaj ovoga studijskog programa podrazumijeva upoznavanje sa procesima planiranja, projektiranja, izvedbe, nadzora i održavanja većih građevinskih zahvata, uz korištenje uobičajenih računarskih alata za izradu dokumenata, prezentacija i proračuna. Dakako, polaznici studijskog programa prolaze kroz program koji im omogućuje temeljito razumijevanje utjecaja građevinarstva na društvo i okolinu, te ih priprema za samostalno komuniciranje, razmjenu informacija i ideja o problemima vezanim za građevinsku struku sa odgovarajućim stručnjacima unutar i van struke. 

Smjer niskogradnja sadrži predmetne silabuse koji fokus stavljaju na saobraćajnice, geomehaniku i hidrotehniku. Tokom studija polaznici/ce se uvode u razumijevanje i implementaciju projektne dokumentacije za izgradnju građevina iz oblasti niskogradnje. Izučava se projektno planiranje i građevinska izvedba objekata prema projektnoj dokumentaciji sa težištima kao što su građevinska geotehnika, hidrotehnički objekti, objekti nisakogradnje i saobraćajnice. Studenti/ce smjera niskogradnje sudjeluju u teoretskim i praktičnim procesima planiranja, projektovanja, izvedbe, nadzora i održavanja manjih i većih građevinskih zahvata.  

I ciklus studija 
 
II ciklus studija 
Voditelj: Dr. sc. Aladin Crnkić, docent
Bakalaureat/Bachelor inžinjer građevine, smjer visokogradnja Magistar inženjer građevine, smjer visokogradnja 
Bakalaureat/Bachelor inžinjer građevine, smjer niskogradnja Magistar inženjer građevine, smjer niskogradnja 

Voditelj odsjeka


Dr. sc. Edis Softić, redovni profesor
edis.softic@unbi.ba

Nastavno osoblje


PROFESORI

Dr. sc. Edis Softić, redovni profesor
Dr. sc. Aida Husetić, vanredni profesor

ASISTENTI I LABORANTI

Emir Bajramović, BA
Medina Mešić, BA

Studijski programi


Nastavni plan i program (I ciklus)Nastavni plan i program (II ciklus)
Odsjek gradevinarstvo – smjer Niskogradnja.pdfMaster GO.pdf
Odsjek gradevinarstvo – smjer Visokogradnja.pdfSilabusi II ciklusa
Silabus građevinskog odsjeka

Galerija


« of 3 »