UPIS NA FAKULTET

Prvu godinu studija može upisati lice koje ima završeno srednje obrazovanje u četverogodišnjem trajanju.

Stranac se može upisati u prvu godinu studija pod istim uvjetima kao i bosanski državljanin ukoliko vlada bosanskim jezikom i zdravstveno je osiguran. Stranac plaća školarinu.

Upis se vrši na osnovu konkursa, kojeg objavljuje Univerzitet uz prethodnu saglasnost Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta. Konkurs se raspisuje najmanje četiri mjeseca prije početka školske godine.

Odluku o broju studenata koji se upisuju u prvu godinu studija donosi Vlada na osnovu mišljenja Univerziteta.

Redoslijed kandidata za upis u prvu godinu navedenih studija utvrđuje se na osnovu općeg uspjeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata relevantnih za određeni studijski program.

Kandidati koji su primljeni po konkursu dužni su da se upišu u prvu godinu studija najkasnije 15 dana po objavljivanju liste.

Status studenta stiče se upisom.
Fakultet upisanom studentu izdaje upisnicu–indeks, kojom dokazuje status studenta.
Potrebni uslovi za polaganje ispita su:

  1. potpis predmetnog nastavnika, kojim se potvrđuje ispunjenje svih obaveza propisanih nastavnim programom,
  2. upisan u tekuću školsku godinu


PRELAZ SA DRUGOG FAKULTETA

Student drugog fakulteta može preći i nastaviti studij ako ispunjava uslove za upis na Fakultet.
Uslovi za prelazak sa drugog fakulteta su:

  • da je imao status studenta na fakultetu sa kojeg prelazi,
  • da je osvojio 60 ECTS bodova u prethodnoj studijskoj godini,
  • da snosi troškove studiranja ako se radi o vanrednom studentu.


Prelazak sa drugih fakulteta i upis na Fakultet vrši se za redovne studente u toku septembra, a za vanredne studente u toku oktobra.