Vijesti


O odsjeku


Studij Proizvodno mašinstvo pruža studentima fundamentalna znanja i provodi ih kroz praktične primjere iz područja proizvodnog mašinstva, obrade rezanjem i obrade deformisanjem, uz poznavanje i primjenu kompjutera i programiranja. Studenti koji završe ovaj studij sposobni su izraditi tehničku dokumentaciju i propisati tehnologiju i tehnološki proces za izradu mašinskih dijelova i sklopova. 

Studij Dizajn mašinskih konstrukcija ima za cilj da pruži studentima znanja iz područja konstrukcija, uz poznavanje i primjenu softverskih paketa za crtanje, te da ih osposobi da izrade tehničku dokumentaciju za bilo koji stepen složenosti i namjene konstrukcije. Studenti koji završe ovaj studijski program sposobni su da konstruišu podsklopove, sklopove i elemente konstrukcije različite složenosti i za različite industrije u globalnom okruženju. Sadržaj predavanja obuhvata teorijska izlaganja kao i praktični rad u raspoloživim vlastitim i laboratorijama izvan fakulteta. Također,u nastavni program je uključena praktična nastava, koja studentima omogućava vezu sa privredom i uvid u buduće poslove. Inžinjeri mašinstva su kvalificirani za velik broj radnih mjesta i poslova u proizvodnim i neproizvodnim firmama. 

Voditelj odsjeka


Dr. sc. Šefik Behrem, docent
sefik.behrem@unbi.ba

Nastavno osoblje


PROFESORI

Dr. sc. Edina Karabegović, redovni profesor
Dr. sc. Fadil Islamović, redovni profesor
Dr. sc. Samir Vojić, redovni profesor
Dr. sc. Mehmed Mahmić, redovni profesor

Dr. sc. Damir Hodžić, vanredni profesor
Dr. sc. Dženana Gačo, vanredni profesor
Dr. sc. Ermin Husak, vanredni profesor
Dr. sc. Razija Begić, vanredni profesor

Dr. sc. Ermin Bajramović, docent
Dr. sc. Husein Rošić, docent
Dr. sc. Sanel Gredelj, vanredni profesor
Dr. sc. Šefik Behrem, docent

Studijski programi


Nastavni plan i program (I ciklus)Nastavni plan i program (II ciklus)Nastavni plan i program (III ciklus)
Odsjek masinstvo – smjer Dizajn masinskih konstrukcija.pdfMaster MO.pdfDoktorski studij – Savremeno proizvodno inzenjerstvo.pdf
Odsjek masinstvo – smjer Proizvodno masinstvo.pdfSilabusi II ciklusaSilabus III ciklus MO
Silabusi mašinski odsjek

Galerija


« of 2 »