Vijesti


O odsjeku


Smjer dizajna tekstila i odjeće na Tekstilnom odsjeku organiziran je kao multidisciplinarni studijski program oivičen tekstilnom i odjevnom tehnologijom sa jedne, umjetnosti i dizajnom sa druge i teorijom umjetnosti i dizajna sa treće strane. Intoniran kao inžinjerski akademski program, studentima je ponuđena trodimenzionalna edukacija koja pokriva promišljanje tekstila i odjeće ne samo kao tehnološkog i konfekcijskog proizvoda, već i kao objekta sa dodanom vrijednošću – estetskom formom i simbolikom u širem društvenom okruženju. Studenti grade sposobnost da razumiju složene implikacije tekstila i odjeće u globalnom privrednom   i kulturalnom kontekstu današnjice.  

Smjer odjevne tehnologije proučava industrijski način proizvodnje odjeće (muške, ženske i dječje). Na osnovu kreacije odjevnog predmeta zadatak odjevne tehnologije je da konstruiše odjevni predmet, da odredi sredstva za industrijsku proizvodnju, da definira tehnološke postavke proizvodnje, kao i uskladištenje i distribuciju do krajnjeg potrošača. Težište u izučavanju je na primjeni automatizacije i robotizacije u proizvodnji odjeće. Kreiraju se kompetencije koje su u stanju u vrlo kratkom vremenu pripremiti proces proizvodnje, prilagoditi proizvodne linije, strojeve, opremu i ljudstvo za iznenadne i brze promjene. Educirani kadrovi spremni su odgovoriti izazovima proizvodnje savremeno opremljenih tvornica današnjice, sa izrazito dobro opremljenom tehničkom pripremom i proizvodnim procesima.   

I ciklus studija 
 
II ciklus studija 
Voditelj: Dr. sc. Aladin Crnkić, docent
Bakalaureat/Bachelor inžinjer tekstila, smjer dizajn tekstila i odjeće  Magistar inženjer tekstila, smjer smjer dizajn tekstila i odjeće 
Bakalaureat/Bachelor inžinjer tekstila, smjer odjevne tehnologije  Magistar inženjer tekstila, smjer odjevne tehnologije  

Voditelj odsjeka


doc. mr. Dejla Ramić, docent
dejla.ramic@unbi.ba

Nastavno osoblje


PROFESORI

Dr. sc. Edin Fatkić, vanredni profesor
Dr. sc. Irfan Hošić, vanredni profesor
Mr. sc. Dejla Ramić, docent

ASISTENTI I LABORANTI

Ammar Selmanović, BA
Belma Kapić, BA

Studijski programi


Nastavni plan i program (I ciklus)Nastavni plan i program (II ciklus)
Odsjek tekstilni – smjer Dizajn tekstila i odjece.pdfMaster TO.pdf
Odsjek tekstilni – smjer Odjevne tehnologije.pdfSilabusi II ciklusa
Silabusi tekstilni odsjek

Galerija