STUDENTSKA SLUŽBA

Marijana Hadžalić
Marijana Hadžalić
Nerzeta Ćehajić
Nerzeta Ćehajić

Tel.: +387 37 226 – 271

Studentska služba radi sa strankama ponedeljkom, utorkom i četvrtkom od 11 h do 13 h.

KOORDINATOR KVALITETA

Dr. sc. Ermin Bajramović, docent

Tel.: +387 37 226 – 271

Služba osiguranja kvaliteta radi sa strankama svakim radnim danom od 08 h do 15 h.

PRAVNA SLUŽBA

Sena Handžić

Tel.: +387 37 226 – 271

Pravna služba radi sa strankama svakim radnim danom od 08 h do 15 h.

TEHNIČKA SLUŽBA

Tel.: +387 37 226 – 273

Tehnička služba radi sa strankama svakim radnim danom od 08 h do 15 h.

BIBLIOTEKA

Dijana Softić

Tel.: +387 37 226 – 273

Biblioteka je osnovana osnivanjem Više mašinske škole 1975. godine. Trenutno posjeduje oko 6500 knjiga (stručna literatura, diplomski radovi, magistarski radovi, doktorske disertacije, itd.) Biblioteka radi sa strankama svakim radnim danom od 08 h do 15 h.

SKRIPTARNICA

Tel.: +387 37 226 – 271

Skriptarnica radi sa strankama svakim radnim danom od 08 h do 15 h.