RIJEČ DEKANA

Poštovani studenti,

Tehnički fakultet Bihać je visokoškolska ustanova koja već više od 50 godina obrazuje kadrove iz oblasti inžinjerstva. Od 70-tih godina prošlog vijeka, kada je u Bihaću formirana Viša tehnička škola, pa sve do danas, Tehnički fakultet Bihać odlučno se kreće prema ostvarenju svojih ciljeva, izvrsnosti u obrazovanju i istraživanju, oslanjajući se na visokostručni akademski kadar, savremenu infrastrukturu i priznate studijske programe. Nastavi čitati

STATISTIKA

3098
studenata diplomiralo na dodiplomskom studiju
3098
studenata diplomiralo na dodiplomskom studiju
79
studenata magistriralo na magistarskom studiju
79
studenata magistriralo na magistarskom studiju
22
studenata doktoriralo na doktorskom studiju
22
studenata doktoriralo na doktorskom studiju
7500
studenata studiralo od osnivanja fakulteta
7500
studenata studiralo od osnivanja fakulteta

ODSJECI

ELEKTROTEHNIČKI ODSJEK
SMJER
Računarstvo i informatika
Elektronika i automatika
Posjeti stranicu
MAŠINSKI ODSJEK
SMJER
Dizajn mašinskih konstrukcija
Proizvodno mašinstvo
Posjeti stranicu
DRVNOINDUSTRIJSKI ODSJEK
SMJER
Dizajn i konstrukcije
Tehnologija
Posjeti stranicu
GRAĐEVINSKI ODSJEK
SMJER
Niskogradnja
Visokogradnja
Posjeti stranicu
TEKSTILNI ODJSEK
SMJER
Dizajn tekstila i odjeće
Odjevne tehnologije
Posjeti stranicu