Na Tehničkom fakultetu Bihać nastava se izvodi na pet odsjeka na sva tri ciklusa studija a odlukom Naučno-nastavnog vijeća Tehničkog fakulteta Bihać i Senata Univerziteta u Bihaću od akademske 2017/2018 godine nastava na odsjecima Tehničkog fakulteta izvodi se na slijedećim smjerovima: 

  • Mašinski odsjek, smjerovi: Proizvodno mašinstvo i Dizajn mašinskih konstrukcija 
  • Elektrotehnički odsjek, smjerovi: Računarstvo i informatika i Automatika i elektronika 
  • *Drvnoindustrijski odsjek, smjerovi: Tehnologija i Dizajn i konstrukcije 
  • Tekstilni odsjek, smjerovi: Dizajn tekstila i odjeće i Odjevne tehnologije 
  • Građevinski odsjek, smjerovi: Niskogradnja i Visokogradnja 

*Od akademske 2021/2022. godine započeo je novi interdisciplinarni studij Šumarstvo i drvna industrija spajanjem drvnoindustrijskog odsjeka Tehničkog fakulteta i odsjeka za šumarstvo Biotehničkog fakulteta. 

Prvi ciklus studija traje četiri godine čijim završetkom se stiče 240 ECTS. Nastava na prve tri godine na odsjecima svakog smjera je ista a u četvrtoj godini se studenti opredjeljuju za jedan od dva ponuđena smjera. Nakon uspješnog završetka studija stiče se zvanje Bachelor inžinjer

Drugi ciklus studija za svih pet odsjeka traje jednu godine čijim završetkom se stiče 300 ECTS. Nakon uspješnog završetka studija stiče se zvanje Magistar inžinjer

Treći ciklus studija traje tri godine čijim završetkom se stiče 480 ECTS. Trenutno se doktorski studij izvodi na dva programa Savremene proizvodne tehnologije i Elektrotehnika i računarstvo. Nakon uspješnog završetka studija stiče se zvanje Doktor tehničkih nauka