Od 17. jula do 15. septembra 2023. godine teče drugi prijavni rok za upis studenata na Prvi i Drugi ciklus studija na sve fakultete Univerziteta u Bihaću za studij u akademskoj 2023/2024. godini. Za Treći ciklus studija prijem prijava traje od 28. augusta do 16. oktobra 2023. godine. Broj upražnjenih mjesta po fakultetima, studijskim programima i ciklusima studija je u zasebnom pdf-u