Preliminarna rang lista kandidata za upis u prvu godinu I prvog i drugog ciklusa na prvom prijemnom roku akademske 2023/2024. god. možete preuzeti sa sljedećeg linka:preliminarnaRangListaweb.PDF

Žalba na preliminarnu rang listu može se podnijeti na protokol Tehničkog fakulteta do četvrtka 13.07.2023. godine do 13:00 sati.