Na sljedećem linku možete preuzeti konačnu rang listu kandidata na drugom prijemnom roku za upis u I godinu I ciklusa studija ak. 2023/24. god. : link.

Krajnji datum za upis kandidata jeste srijeda, 27.09.2023 godine.