Dopunu konačne rang liste kandidata na drugom prijemnom roku za upis u I godinu I ciklusa studija akademse 2023/24. godine možete pruzeti sa sljedećeg linka.

Upisni rok je do 6.10.2023. godine.