Poštovane studentice i studenti,
korigovanom rasporedu predavanja i vježbi za ljetni semestar na prvom (I) ciklusu studija u akademskoj 2023/2024. godini možete pristupiti preko sljedećeg linka. Navedeni raspored vrijedi od 18.3.2024. godine.