Zainteresirani maturanti I srednje škole “Dr. Husein Džanić”, II srednje škole i Gimnazije Velika Kladuša, imali su priliku upoznati se sa aktivnostima i načinom upisa na Tehnički fakultet kao i studijskim programima na odsjecima za elektrotehniku, mašinstvo, tekstil, građevinu i šumarstvo i drvnu industriju koje ćemo ponuditi u novoj akademskoj godini.
Maturantima Velike Kladuše predstavili smo našu opredijeljenost za inovativno obrazovanje, istraživanje i širenje znanja. Tehnički fakultet Bihać u svim studijskim programima studentima pruža snažnu teorijsku osnovu, praktične i interdisciplinarne kolegije, dizajnerske projekte i prilike za rad i saradnju s predstavnicima industrijskog sektora.
Koristimo priliku da se zahvalimo maturantima i menadžmentu škola na gostoprimstvu i izdvojenom vremenu.