Danas smo na Tehničkom fakultetu ugostili profesore sa Soochow Univerziteta iz drevnog kineskog grada Sozhou koji se nalazi u Blizini Šangaja. Tom prilikom dekan Tehničkog fakulteta Bihać prof.dr. Damir Hodžić i dekan Fakulteta za tekstilno i odjevno inžinjerstvo prof.dr. Ke-Qin Zhang potpisali su okvirni sporazum o saradnji između ove dvije institucije. Sporazum će omogućiti naučno-istraživačku saradnju budućim generacijama studenata i nastavnika. Soochow Univerzitet osnovan je 1900 godine i predstavlja jednu od najstarijih institucija visokog obrazovanja u Kini. Trenutno imaju oko 50.000 aktivnih studenata na sva tri ciklus studija i među 500 najbolje rangiranih univerziteta su u svijetu.

Istorija Fakulteta za tekstilno i odjevno inžinjerstvo (CTCE) može se pratiti unatrag do 1903. godine kada je osnovana Škola za uzgoj svile u Šangaju. Na temelju izvornog Odsjeka za svilarstvo, Odsjeka za bojenje i doradu i Instituta za istraživanje svile razvio se u današnji Fakultet za tekstilno i odjevno inžinjerstvo koji je u međuvremenu stekao visok ugled širom svijeta zbog svoje duboke kulturne pozadine.