Danas su Tehnički fakultet Bihać posjetili predstavnici JP “Vodovod” Bihać, direktor Mirsad Hadžihasanović, dipl.oec i referent za odnose sa javnošću Adnan Pačić, prof. U okviru Svjetskog dana voda koji se obilježava 22. marta dogovorena je međusobna saradnja i učešće studenata našeg fakulteta na aktivnostima koje će organizovati JP “Vodovod” Bihać.
Dekan Tehničkog fakulteta prof.dr. Damir Hodžić i prodekan za nastavu i studentska pitanja prof.dr. Aladin Crnkić razgovarali su sa predstavnicima JP “Vodovod” Bihać i o podršci u praksi studenata, kao i o istraživačkim aktivnostima nastavnika, saradnika i studenata, u pogonima za zahvatanje i distribuciju vode.
Sigurni smo da će buduća saradnja između ove dvije ustanove pridonijeti uzajamnom poštovanju, boljem razumijevanju i praktičnim iskustvima studenata.