Tehnički fakultet Bihać posjetili su predstavnici Ustanove za stručno obrazovanje odraslih WMTA Banja Luka. Tom prilikom direktor WMTA Banja Luka Zoran Vuković i dekan Tehničkog fakulteta prof.dr. Damir Hodžić potpisali su sporazum o poslovnoj i stručnoj saradnji koja će se ogledati u zajedničkom održavanju različitih aktivnosti, studentskoj praksi i stručnoj saradnji osoblja.

Naši studenti upoznali su se sa radom i sa softverima čiji je zvanični zastupnik WMTA Banja Luka. U narednom periodu studenti Tehničkog fakulteta će imati priliku za obuku na softverima za mašinsku i drvnu industriju.

Tehnički fakultet Bihać je opredijeljen za kontinuirane aktivnosti koje unaprijeđuju znanje i kompetencije naših studenata.