Prezentaciju studijskih programa i odsjeka Tehničkog fakulteta održali smo i u JU MSŠ “Hazim Šabanović” Visoko.

Zainteresirani maturanti imali su priliku upoznati se sa radom našeg fakulteta a posebno predavanje održali su nastavnici i saradnici sa Tekstilni odsjek Univerziteta u Bihaću / TOBI.

Na našem fakultetu već dugi niz godina studiraju na Odsjeku za tekstil studenti sa područja Zeničko-dobojskog kantona koji su prepoznali kvalitet našeg obrazovanja i nadamo se da će i ove godine to biti slučaj.

Koristimo priliku da se zahvalimo maturantima i menadžmentu škole na gostoprimstvu i izdvojenom vremenu a posebno našim bivšim studentima a sada profesorima u JU MSŠ “Hazim Šabanović” VisokoSemir Kavazić i Ferzan Belma.